پشت سیاست استعفا آمریکا بیماری مشاوره

پشت: سیاست استعفا آمریکا بیماری مشاوره آمریکایی اعضای خود مبارزه با ایدز

گت بلاگز اخبار اجتماعی فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

برخی از رانندگان بعد از آنکه تصادف می‌کنند به جهاتی متفاوت فرار را بر قرار ترجیح داده و می‌گریزند ولی پرسش اینجاست که فرار از صحنه تصادف رانندگی براساس قانون چه

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

عبارات مهم : تصادف

برخی از رانندگان بعد از آنکه تصادف می کنند به جهاتی متفاوت فرار را بر قرار ترجیح داده و می گریزند ولی پرسش اینجاست که فرار از صحنه تصادف رانندگی براساس قانون چه مجازاتی خواهد داشت؟

به گزارش فارس، شاید یکی از تجربه های تلخ هر انسانی تصادف باشد خواه آنکه مقصر باشی یا اینکه طرف دیگر تصادف مقصر آشنا شود.

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

اینکه آیا تلخ است عمدتا مربوط می شود به خسارتی که به واسطه این اتفاق باید به طرفین وارده شده است و از بعد این اتفاق خرابی و هزینه نهفته است.

البته هستند بعضی از رانندگانی که بعد از تصادف به محض آنکه با یک دودوتا چهار تای راحت می فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می دهند و از صحنه می گریزند.

برخی از رانندگان بعد از آنکه تصادف می‌کنند به جهاتی متفاوت فرار را بر قرار ترجیح داده و می‌گریزند ولی پرسش اینجاست که فرار از صحنه تصادف رانندگی براساس قانون چه

اما پرسش اینجاست که قانونگذار در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می گوید.

قانون اشاره می کند:

هر گاه مصدوم نیاز به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل اتفاق را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند.

تبصره ۱: راننده در صورتی می تواند جهت انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه اتفاق حرکت دهد که جهت کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

تبصره ۲: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی جهت معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را راجع به ی او رعایت خواهد کرد.

و ولی مواد قانونی جهت مجازات فرد خاطی:

برخی از رانندگان بعد از آنکه تصادف می‌کنند به جهاتی متفاوت فرار را بر قرار ترجیح داده و می‌گریزند ولی پرسش اینجاست که فرار از صحنه تصادف رانندگی براساس قانون چه

ماده ۷۱۴

هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می شود.

تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت بنادر و کشتیرانی و شرکت هواپیمایی کشوری می باشد.

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

ماده ۷۱۵

هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف مهم زندگی انسان را انجام می دهد یا عوض کردن شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.

ماده ۷۱۶

هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (۷۱۴) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

در آخر باید گفت، در هنگام وقوع چنین حوادثی چنانچه از نوع جرحی باشند، بایستی بلافاصله با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و تا آنجا که می شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به مأموران اورژانس سپرد.

واژه های کلیدی: تصادف | مجازات | راننده | رانندگی | وسیله نقلیه | راهنمایی و رانندگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs