پشت سیاست استعفا آمریکا بیماری مشاوره

پشت: سیاست استعفا آمریکا بیماری مشاوره آمریکایی اعضای خود مبارزه با ایدز

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی مقتدی صدر به کشور عزیزمان ایران خبر داد و به آمریکا تاخت

رهبر جریان صدر در اظهاراتی تازه به روابط بین عراق از یک سو و کشور عزیزمان ایران و آمریکا از سوی دیگر اشاره کرد.

مقتدی صدر به کشور عزیزمان ایران خبر داد و به آمریکا تاخت

مقتدی صدر به کشور عزیزمان ایران خبر داد و به آمریکا تاخت

عبارات مهم : ایران

رهبر جریان صدر در اظهاراتی تازه به روابط بین عراق از یک سو و کشور عزیزمان ایران و آمریکا از سوی دیگر اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، مقتدی صدر رهبر جریان صدر و رهبر لیست “سائرون” که در انتخابات ۲۲ اردیبهشت توانست ۵۴ کرسی به دست آورد و پیروز انتخابات شود راجع به موضع خودش در خصوص بیانات بعضی سیاستمداران راجع به اینکه امکان ندارد بدون موافقت کشور عزیزمان ایران و آمریکا دولت در عراق شکل بگیرد، گفت: آمریکا کشوری اشغالگر است که اجازه نمی دهیم به هیچ وجه در امور داخلی ما مداخله کند.

وی راجع به کشور عزیزمان ایران نیز تصریح کرد: کشور عزیزمان ایران کشور همسایه ماست که دلواپس منافع خودش هست. ما امیدواریم در امور عراق دخالت نکند، متقابلا ما نیز نمی پذیریم کسی در امور کشور عزیزمان ایران مداخله کند.

مقتدی صدر به کشور عزیزمان ایران خبر داد و به آمریکا تاخت

صدر راجع به نشانه گرفتن دفتر حزب کمونیست عراق (هم پیمان او در انتخابات عراق) گفت: چنین کارها شنیعی دستیابی به اصلاحات و تحقق ثبات در عراق را می طلبد.

روز جمعه دفتر حزب کمونیست در بغداد نشانه انفجار یک بمب و در پی آن یک حمله خمپاره ای قرار داده شد که تنها خسارت مالی به جای گذاشت.

رهبر جریان صدر در اظهاراتی تازه به روابط بین عراق از یک سو و کشور عزیزمان ایران و آمریکا از سوی دیگر اشاره کرد.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | انتخابات | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs