پشت سیاست استعفا آمریکا بیماری مشاوره

پشت: سیاست استعفا آمریکا بیماری مشاوره آمریکایی اعضای خود مبارزه با ایدز

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصویر ناسا از ستاره نوترونی تنبل!

رصدخانه اشعه‌ایکس ناسا موسوم به “چاندرا” دو تصویر قشنگ از اهداف رصدی خود منتشر کرد.

تصویر ناسا از ستاره نوترونی تنبل!

تصویر ناسا از ستاره نوترونی تنبل!

عبارات مهم : تصویر

رصدخانه اشعه ایکس ناسا موسوم به “چاندرا” دو تصویر قشنگ از اهداف رصدی خود منتشر کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، در توضیح این تصویر “سازمان فضایی آمریکا”(ناسا) آورده است: یک ستاره نوترونی درون این سحابی جای گرفته است که هر 6.5 ساعت یک بار به دور خودش می چرخد و این سرعت بسیار کم است.

تصویر ناسا از ستاره نوترونی تنبل!

نمونه های مشابه این ستاره با سرعتی حدود چندین دور در دقیقه به دور خود می چرخند.

هنگامی که ستاره پر جرمی به شکل ابرنواختر منفجر می شود، شاید هستهٔ آن سالم بماند. اگر جرم هسته بین ۱٫۴ تا ۳ جرم خورشیدی باشد جاذبه، آن را فراتر از مرحلهٔ کوتوله سفید متراکم می کند تا این که پروتونها و الکترونها جهت تشکیل نوترونها به یکدیگر فشرده شوند. این نوع شیء آسمانی ستاره نوترونی نامیده می شود. هنگامی که که شعاع ستاره ای ۱۰ کیلومتر (۶ مایل) باشد، انقباضش متوقف می شود. بعضی از ستارگان نوترونی در زمین به شکل تپ اختر شناسایی می شوند که با چرخش خود، ۲ نوع اشعه منتشر می کنند.

رصدخانه اشعه‌ایکس ناسا موسوم به “چاندرا” دو تصویر قشنگ از اهداف رصدی خود منتشر کرد.

سرعت چرخش این ستاره ها به دور خودشان تا ۷۰۰ دور در ثانیه هم می رسد و این چرخش با روند بسیار بسیار آهسته کند می شود.

این ستارگان هنگام انفجار بعضی از ابرنواخترها بوجود می آیند. بعد از انفجار یک ابرنواختر ممکن است به خاطر فشار بسیار زیاد حاصل از رمبش مواد پخش شده است ساختار اتمی همهٔ عنصرهای شیمیایی شکسته شود و تنها اجزای بنیادی بر جای بمانند.

بیشتر دانشمندان عقیده دارند که جاذبه و فشار بسیار زیاد باعث فشرده شدن پروتون ها و الکترون ها به درون یکدیگر می شوند که خود باعث به وجود آمدن توده های متراکم نوترونی خواهد شد. عده کمی نیز معتقدند که فشردگی پروتون ها و الکترون ها بسیار بیش از اینهاست و این باعث می شود که تنها کوارک ها باقی بمانند؛ و این ستاره کوارکی متشکل از کوارکهای اوج و پایین (Up & down quarks) و نوع دیگری از کوارک که از بقیه سنگین تر هست، خواهد بود که این کوارک تا کنون در هیچ ماده ای کشف نشده است.

تصویر ناسا از ستاره نوترونی تنبل!

از آنجا که اطلاعات در مورد ستارگان نوترونی اندک هست، در سالهای اخیر تحقیقات زیادی بر روی این دسته از ستارگان انجام شده است است.

در تصویر دیگر، رصدخانه چاندرا تصویری از “مسیه ۳۰” (Messier 30) که یک خوشه ستاره ای کروی در صورت فلکی بزغاله هست، منتشر کرد.

رصدخانه اشعه‌ایکس ناسا موسوم به “چاندرا” دو تصویر قشنگ از اهداف رصدی خود منتشر کرد.

پیرترین اجرام کهکشان ها خوشه هایی بسیار پر جمعیت درخشان و گسترده هستند که خوشه های کروی ستارگان نامیده می شوند. تا به حال در حدود ۱۲۰ خوشه ستاره ای فهرست شده است است که بیشترشان در یک هاله کروی در اطراف مرکز کهکشان ها وجود دارند.

تصویر ناسا از ستاره نوترونی تنبل!

از آنجا که خوشه های کروی بسیار پرجمعیت اند، اعضای زیادی از آنها را می توان یافت که در فازهای تکاملی ستاره ای هستند. از این رو این خوشه ها اجرام بسیار سودمندی جهت مطالعه الگوهای تکاملی ستاره ای هستند. فاصله خوشه ستاره ای “مسیه 30” از زمین 26 هزار سال نوری است و به مدت 48 سال رصد شده است است.

واژه های کلیدی: تصویر | ستاره | تصویری | ستارگان | اخبار علمی و آموزشی

تصویر ناسا از ستاره نوترونی تنبل!

تصویر ناسا از ستاره نوترونی تنبل!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs