پشت سیاست استعفا آمریکا بیماری مشاوره

پشت: سیاست استعفا آمریکا بیماری مشاوره آمریکایی اعضای خود مبارزه با ایدز

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس فوق العاده ناسا از بارش شهابی

به گزارش مشرق، این تصویر ، شهاب باران برساوشی درخشان سال ۲۰۱۶ را نشان می دهد که در یک بعد زمینۀ خیره کننده از کمان ستارگان کهکشان راه شیری دیده می شوند. همچنین

عکس فوق العاده ناسا از بارش شهابی

عکس فوق العاده ناسا از بارش شهابی

عبارات مهم : آسمان

عکس روز ناسا به تصویری از بارش شهابی برساوشی تخصیص داده شده است پیدا کرده است.

به گزارش مشرق، این تصویر ، شهاب باران برساوشی درخشان سال ۲۰۱۶ را نشان می دهد که در یک بعد زمینۀ خیره کننده از کمان ستارگان کهکشان راه شیری دیده می شوند. همچنین کهکشان آندرومدا نیز در مرکز تصویر دیده می شود. رصد شهاب باران برساوشی آن قدر جالب است که در تصویر هم علاقه مندان بسیار آسمان شب دیده می شوند.

عکس فوق العاده ناسا از بارش شهابی

واژه های کلیدی: آسمان | باران | تصویر | تصویری | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs